Статус на сервери

Новости & информации
Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
AZE CP 05 PHP инфо
AZE CP 06 PHP инфо
AZE PRO 05 PHP инфо
AZE PRO 06 PHP инфо
AZE PRO 07 PHP инфо
AZE Reseller CP 01 PHP инфо
AZE Reseller CP 02 PHP инфо
AZE Reseller CP 03 PHP инфо
AZE Reseller CP 04 PHP инфо
AZE VIP 03 PHP инфо
AZE XT 01 PHP инфо