وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
AZE CP 05 اطلاعات php
AZE CP 06 اطلاعات php
AZE PRO 05 اطلاعات php
AZE PRO 06 اطلاعات php
AZE PRO 07 اطلاعات php
AZE Reseller CP 01 اطلاعات php
AZE Reseller CP 02 اطلاعات php
AZE Reseller CP 03 اطلاعات php
AZE Reseller CP 04 اطلاعات php
AZE VIP 03 اطلاعات php
AZE XT 01 اطلاعات php