وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
AX 01 اطلاعات php
CP 01 اطلاعات php
CP 02 اطلاعات php
CP 03 اطلاعات php
CP 04 اطلاعات php
CP 05 اطلاعات php
PRO 01 اطلاعات php
PRO 02 اطلاعات php
PRO 03 اطلاعات php
PRO 05 اطلاعات php
PX 01 اطلاعات php
Reseller CP 01 اطلاعات php
Reseller CP 02 اطلاعات php
Reseller CP 03 اطلاعات php
Reseller VIP 01 اطلاعات php
VIP 01 اطلاعات php
VIP 02 اطلاعات php
VIP 03 اطلاعات php