Support artikler

Artikler

 Hvordan vælger jeg PHP version?

For at definere hvilken PHP version et givent doæne eller subdomæne skal bruge, så skal du inde...

 Hvordan redigere jeg i php.ini ?

For at redigere i php.ini så skal du ind i CPANEL kontrolpanel og åbne "MultiPHP Editor".Herfra...