התחילו בחיפוש אחרי שם הדומיין המושלם עבורכם...

חדשות

Registrer .dk domæner til samme bruger-ID hver gang

פברואר 19

Nu er det muligt at indtaste sit DK Hostmaster bruger-ID i kundecenter under sine kunde detaljer, så alle fremtidige .dk domæne registreringer automatisk udfyldes med dit bruger-ID. Husk at udfylde det med korrekt format (og store bogstaver): ABC12345-DK לקריאה נוספת »

Flytning til nye servere i vores Danske Datacenter

אוגוסט 23

Vi har fra fredag aften ved 20:00 overført flere kunder fra vores Tyske datacenter, til vores nye Danske datacenter, som blev varslet på email mandag d. 19. august 2019. falk3.azehosting.net Alle kunder som tidligere lå på falk3 er blevet flyttet til cp03.azehosting.net. falk8.azehosting.net og falk9.azehosting.net Alle BIZ Hotel kunder er ... לקריאה נוספת »